Per Web

Drugi dan Međunarodne interdisciplinarne konferencije „Istorijski kontinuitet i promjene: Balkan u evropskom i globalnom kontekstu“

Drugi dan Međunarodne interdisciplinarne konferencije „Istorijski kontinuitet i promjene: Balkan u evropskom i globalnom kontekstu“ nastavljen je u subotu (17. novembar) u Univerzitetu Isa Boletini u Mitrovici.

Profesor Mak Haller, Univerzitet u Gracu u Austriji, profesor Russell King sa Univerziteta u Susseku iz Velike Britanije i profesor Ilir Gedeshi sa Univerziteta u Tirani, probudili su interes i pažljivo ih očekuju od učesnika. Inače, koordinator konferencije, Besim Gollopeni, još jednom se zahvalio svima koji su pomogli u organizaciji ovog događaja na Univerzitetu „Isa Boletini“ u Mitrovici.

„U našem univerzitetu i gradu obilježena su dva dana, jer je to bio događaj koji je okupio znanstvenike, ličnosti i ljude nauke i znanja iz 18 zemalja širom svijeta.“

Prema njegovim rečima, tokom dva dana predstavljeno je 160 naučnih radova. „Bilo je ukupno 220 autora i koautora iz 18 različitih zemalja“, rekao je on. Konferenciju je organizovao Univerzitet Isa Boletini u saradnji sa Univerzitetom Aleksander Moisiu u Draču i Koledž „AAB“.