Dy Studentë Holandezë Kryejnë Pjesën Praktike Në FTU

Dva studenta sa Van Hall Larenstein univerziteta rade u UMIB-u

U okviru programa Erasmus +, dekan Fakulteta za prehrambene tehnologije Milaim Sadiku ugostio je dva studenta sa holandskog univerziteta Van Hall Larenstein. Učenici su bili u pratnji profesora Fatosa Rekhepija i predstavnika Udruženja prerađivača mleka na Kosovu, Arbnora Durmishaj. Holandski studenti će ostati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu tri meseca i radit će sa istraživanjem pšenice iz različitih mljekara.