Eu Erasmus 24 1

Erasmus + informativni dan za institucije visokog obrazovanja

Erasmus + ured organizira Erasmus + informativni dan za visokoškolske ustanove, koji će se održati 26. studenog 2018. godine sa početkom u 15:00 sati za studente.

Ovaj dan će se održati u amfiteatru Univerzitetske biblioteke u Prištini „Hasan Priština“. Na ovom informativnom danu, Erasmus + kancelarija na Kosovu u saradnji sa kancelarijom EU na Kosovu i Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije predstaviće novi poziv za podnošenje prijava u okviru programa Erasmus +.

Erasmus + je najnoviji obrazovni program Evropske unije usmjeren na modernizaciju obrazovnih sistema i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada i svijetu koji se stalno mijenja.

Erasmus + spaja sedam prethodnih obrazovnih programa EU u jedan kišobran tako što olakšava orjentaciju korisnika i pravila učešća. Učešće u ovim programima će otvoriti nove mogućnosti za institucije visokog obrazovanja na Kosovu uopšte, a posebno za studente!