Kratka istorija Geološki Fakulteta

Temelji studija rudarstva, tehnologije i metalurgije osnovani su otvaranjem Tehničke gimnazije u Mitrovici 1961. godine. Godine 1970. u okviru Tehničkog fakulteta otvorene su grane rudarstva, tehnologije i metalurgije, u početku u Mitrovici, školske 1970/71. Godine, da bi se nastavile u Prištini do osnivanja Fakulteta za nauku i tehnologiju u Mitrovici 1974. godine. Fakultet za geoznanost i tehnologiju u Mitrovici osnovan je Zakonom o osnivanju Fakulteta za nauku i tehnologiju od strane Skupštine Kosova 22. jula 1974. godine. Fakultet je u godini osnivanja imao tri grane: rudarstvo, tehnologiju i metalurgiju. . U ovoj godini u sve tri grane registrovano je 322 albanska studenta. U akademskoj 1980/81. Godini otvorena je grana geologije i registrovano je 151 albanskih studenata. Na Fakultetu je 1978. godine osnovan Institut za tehnološka istraživanja, rudarstvo i metalurgiju. Fakultet je funkcionisao do 1991. godine, kada je tadašnji srpski režim prinudno iselio albanske nastavnike i studente Fakulteta. U 2007. godini, na predlog Fakulteta, Upravni odbor je, na osnovu odredbi Statuta UP, osnovao Institut za rudarstvo, metalurgiju i materijale, tehnologiju i geologiju. Fakultet za geoznanosti i tehnologiju od 2001 godine organizuje studije u skladu sa programima koje je odobrio Senat Univerziteta u Prištini uz podršku Bolonjske deklaracije. Akademska godina 2010/2011 Akreditacijska agencija je akreditirala sve nastavne planove i programe Fakulteta u osnovnim i master studijama. U akademskoj godini 2013/2014, Kosovska agencija za akreditaciju akreditovala je sve nastavne planove i programe na Fakultetu u Bachelor i Master studijama (9 programa: 3 Bachelor i 6 Master).