Temelji visokoškolskih studija u Mitrovici osnovani su otvaranjem Tehničke gimnazije 1961. godine. Godine 1970. u okviru Tehničkog fakulteta otvorene su grane rudarstva, tehnologije i metalurgije, u početku u Mitrovici, školske 1970/71. nastavio u Prištini do osnivanja Rudarsko-metalurškog fakulteta u Mitrovici 1974. godine. Rudarsko-metalurški fakultet u Mitrovici osnovan je Zakonom o osnivanju Rudarsko-metalurškog fakulteta od Skupštine Kosova 22. jula 1974. godine. godine osnivanja, studije su organizovane u ovim granama: Rudarstvo, Tehnologija i Metalurgija, dok je akademska 1980/81. godine otvorena grana Geologije. Osnivanje Rudarsko-metalurškog fakulteta bilo je od velikog značaja za čitavo Kosovo. Bio je to Trepča-Mineralno-metalurški kombinat koji je od Rudarsko-metalurškog fakulteta zahtevao velike inženjerske kadrove. Okviri sa Rudarsko-metalurškog fakulteta i Visoke tehničke škole su zasluženi u kosovskim energetskim kombinacijama i čitavoj industriji i ekonomiji Kosova. Studenti koji su studirali na Rudarsko-metalurškom fakultetu i Tehničkoj školi bili su iz svih krajeva Kosova, s obzirom da su ove grane proučavane samo u Mitrovici. Veliki broj studenata je došao iz drugih albanskih područja, iz Makedonije i Preševa, Bujanovca, Medveđe i Crne Gore. Mnogi strani studenti su upisani i diplomirali na ovom fakultetu, posebno sa Bliskog istoka. Na osnovu ovih fakulteta i na osnovu tradicije od preko 60 godina visokog obrazovanja u Mitrovici, Vlada Republike Kosovo je 06.03.2013. Godine osnovala Javni univerzitet u Mitrovici, dok je Skupština Kosova 31. maja 2013. godine ratifikovala odluku. Na osnovu Privremenog statuta, odobrenog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju, u okviru Univerziteta u Mitrovici „Isa Boletini“ (UMIB) postoji šest fakulteta: Geološki fakultet (FGJT), Prehrambeno-tehnološki fakultet (FTU), Fakultet Mašinstvo i računarstvo (FIMK), Pravni fakultet (FJ), Ekonomski fakultet (FE) i Pedagoški fakultet (FE). U okviru ovih fakulteta postoji ukupno 23 studijska programa na nivou prvostupnika i mastera. U nastavnom procesu ukupno 69 nastavnika i asistenata je angažovano u redovnim radnim odnosima. Od toga 53 su doktori nauka i 15 su završeni magistarski ili magistarski, po pozivu: 15 redovnih profesora, 14 vanrednih profesora, 21 docent, 4 predavača i 15 asistenata.