Univerzitet u Mitrovici „Isa Boletini“ (UMIB) je javna visokoškolska ustanova, koja razvija visokokvalitetno akademsko obrazovanje, naučno-istraživački rad, stručno savetovanje i druge oblasti akademske aktivnosti. Univerzitet u Mitrovici, u skladu sa relevantnim dokumentima na nacionalnom i međunarodnom nivou, ima misiju da građanima Kosova i inostranstvu pruži mogućnost da stvaraju, razvijaju i prenose znanje kroz nastavu, istraživački rad, da pripreme učenike za dalje studije Dok je vizija Univerziteta u Mitrovici da bude vodeća institucija visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Republici Kosovo, fokusirana na razvoj kvaliteta, aktivni učesnik debata u društvu i podrška ukupnog ekonomskog i socijalnog razvoja u Republici Kosovo.