Kratka istorija Prehrambenog fakulteta

Osnivanje Prehrambenog fakulteta vezano je za otvaranje Tehničke gimnazije 1961. godine. To je bila jedina škola te vrste na Kosovu, koja se tada zvala Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. Inženjeri za rudarstvo, metalurgiju i tehnologiju su obučeni u ovoj školi. Studije su trajale dvije godine. Godine 1970. u okviru Tehničkog fakulteta u Prištini otvorili su ogranke tehnologije, rudarstva i metalurgije, u početku u Mitrovici, akademske godine 1970/71, da bi nastavili u Prištini do osnivanja Rudarsko-metalurškog fakulteta u Mitrovici. Odlukom Skupštine Autonomne Socijalističke Pokrajine Kosova, 22. jula 1974. godine, osnovan je Rudarsko-metalurški fakultet u Mitrovici.

U srednjoj tehničkoj školi postojeći pravci, Rudarstvo, Metalurgija i Tehnologija su očišćeni, ali se otvaraju pravci Mašine i Elektrotehnike. U okviru Rudarsko-metalurškog fakulteta osnovan je 1978. godine istraživački institut za tehnologiju, rudarstvo i metalurgiju. Od akademske godine 1980/81 se organizuju i studije u filozofiji Geologije.

Od akademske 2001/2002. Godine, Rudarsko-metalurški fakultet je organizovan u skladu sa planom i programima koje je odobrio Senat Univerziteta u Prištini uz podršku Bolonjske deklaracije, na dva nivoa, Bachelor i Master.

Dana 06.03.2013, Vlada Republike Kosova donosi odluku o osnivanju Univerziteta u Mitrovici. Dok je Skupština Kosova ratifikovala ovu odluku 31.05.2013. Na osnovu Fakulteta za geoznanost i tehnologiju osnovana su dva nova fakulteta, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Geološki fakultet. Od akademske 2001/2002. Godine, studije na ovom fakultetu organizuju se po Bolonjskom sistemu i traju 3 godine. Od akademske 2008/2009.

Godine, osim studija Bachelor, organizuju se i master studije. U 2011. godini, odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Prištini, naziv Fakulteta je promenjen sa Rudarsko-metalurškog fakulteta na Fakultet za geoznanosti i tehnologiju. Dana 06.03.2013, Vlada Republike Kosova donosi odluku o osnivanju Univerziteta u Mitrovici. Dok je Skupština Kosova ratifikovala ovu odluku 31.05.2013. Na osnovu Fakulteta za geoznanosti i tehnologiju osnovana su dva nova fakulteta, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Geološki fakultet.

Od akademske 2001/2002. Godine, studije na ovom fakultetu organizuju se prema Bolonjskom sistemu i traju 3 godine. Od akademske 2008/2009. Godine, pored osnovnih studija organizuju se i master studije. U 2011. godini, odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Prištini, menja se naziv Fakulteta, od Rudarsko-metalurškog fakulteta do Pravnog fakulteta Geo-nauka i tehnologije.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu studije su organizovane na dva nivoa, na nivou Bachelor i Master. Studijske programe akredituje Agencija za akreditaciju Kosova za period od 1. oktobra 2014. do 30. septembra 2017. godine. Akreditovana su dva studijska programa, „Tehnologija“ sa specijalizacijama „Inženjering životne sredine“ i „Hemijsko inženjerstvo“, i drugi program „Prehrambeno inženjerstvo i prehrana“, oba na nivou Bachelor.

Na master nivou akreditovani su i dva studijska programa „Tehnologija“ sa specijalizacijama „Hemijsko inženjerstvo“ i „Inženjering zaštite životne sredine“, kao i drugi program „Inženjering i prehrambena tehnologija“.