Sastav senata

 1. Prof. dr. Alush Musaj – rektor, Vođa Senata
 2.  Prof. dr. Izet Zeqiri – prorektor
 3. Prof. asoc. dr. Ali Sadiku – prorektor
 4. Prof. ass. dr. Rifat Morina – prorektor
 5. Prof. dr. Naser Peci – dekan Fakulteta za geoznanosti
 6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor na Fakultetu za geoznanosti
 7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan Prehrambenog fakulteta
 8. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan Mašinskog fakulteta
 9. Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – član
 10. Prof.ass. Merita Shala –  temp. dekan Pedagoškog fakulteta
 11. Prof. ass. dr. Agron Beka  – temp. dekan Pravnog fakulteta
 12. Ass. Mimoza Aliu, član
 13. Ass. Besart Hajrizi – temp. dekan Ekonomskog fakulteta
 14. Ass. Milaim Mehmeti, član
 15. Sadete Azemi –  administraciju
 16. Ensar Suma – studentski parlament

Članovi studijske komisije