Festimi

Studentët realizuan vizitë në terren në kuadër të lëndës Petrologji Sendimtare

Në kuadër të punës praktike në Fakultetin e Gjeoshkencave, një grup studentësh të vitit të dytë, të shoqëruar nga profesorët; prof.ass,dr. Festim Kutllovci dhe ass.dr. Astrit Shala, kanë realizuar një vizitë në terren në lëndën e Petrologjisë Sendimtare. Qëllimi i kësaj vizite ishte identifikimi i formacioneve litologjike dhe matjen e elementeve strukturore.

Profesori Kutllovci, tha se puna praktike me studentët do të vazhdohet edhe  ditët në vijim në përputhje me syllabuset e lëndëve.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X