Almedina Azemi – mësimdhënëse e ciklit fillor dhe studente e shkencave pedagogjike, niveli master.

Gjatë viteve të studimit, tri vite radhazi ishte bursiste universitare dhe bursiste e ekselencës në MASHT.

Në qershor të vitit 2018, përfundoi studimet dhe në muajin shtator filloi punën si mësimdhënëse e ciklit fillor në SHFMU “Aziz Sylejmani”, në Mitrovicë. Po ashtu, tani vijon studimet master dhe është në vitin e dytë të studimeve,  ku studion shkencat pedagogjike. Suksesi i treguar gjatë studimeve në UMIB e përcjell edhe tani në studimet master duke e përfaqësuar UMIB – in denjësisht.

Ajo shpreh mirënjohje për personelin akademik të Fakultetit të Edukimit në UMIB, të cilët falë angazhimit të tyre mundësuan që studentët e UMIB – it të jenë konkurrentë të denjë dhe barabartë me kolegët e tyre nga universitete me përvojë të gjatë akademike.

Almedina, po ashtu vazhdon angazhimet në fushën e hulumtimit. Së fundi ishte pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare “Social institutions in Contemporary Society” – (The Intereaction between Education, Family, Religion, Politics and Economy) ku prezantoi një punim me temë nga fusha e edukimit.

Almedina Azemi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X