• Behar Ibishi – ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në Universitetin e Mitrovicës, Fakulteti Ekonomik – Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë.

Ish studenti ynë me të diplomuar ka filluar të bëj praktikë në Bankën për Biznes në Prishtinë.

Përgjatë kësaj kohe, Banka për Binzes ka vlerësuar lartë njohuritë, punën dhe shkathësitë e tij me ç’rast ish studenti ynë ka arritur të dëshmoj profesionalizmin e tij dhe të pozicionohet kështu si Asistent në Administratë dhe Logjistikë mu në këtë bankë.

Mësimet teorike të marra gjatë ligjëratave po i ndihmojnë tej mase që të jetë i suksesshëm dhe i dalluar në punën aktuale që po e bën.

  • Vend i duhur ku mund të studiosh dhe të zhvillohesh profesionalisht duke ngjitur majat me të larta të suksesit është pikërisht Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” – thotë Behari.
Behar Ibishi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X