Bujar Bilalli – studimet  e nivelit bachelor i përfundoi me sukses në Universitetin e Mitrovicës, Fakulteti i Gjeoshkencave përkatësisht në drejtimin; Vendburimet e mineraleve të dobishme.

Gjatë studimeve tregoi aftësi të shkëlqyera dhe përkushtim të madh në studime. Pas diplomimit, studimet Master i vazhdoi në drejtimin; Hidrogjeologji me Gjeologji inxhinierike. Edhe në studimet Master ai u tregua shumë i suksesshëm ku përfundoi me sukses të lartë studimet në këtë nivel.

Ai ka punuar me më shumë se dhjetë kompani të huaja të njohura për hulumtime gjeologjike, si Inxhinier i Gjeologjisë. Sot vazhdon të punoj  tek kompania “Dino Mineral Sh.p.k” si konsulent dhe tek “Tempo-2 sh.p.k.”

Me mbi 10 vjet përvojë pune në shumë sfera të ndryshme të gjeologjisë, ai është një shembull i mirë se si studentët duhet të vazhdojnë të mësojnë dhe të gjejnë vetën në këtë drejtim, por edhe të kenë guxim të përballen me sfida.

Bujar Bilalli

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X