Diellza Mustafa ka përfunduar studimet në Universitetin e Mitrovices, Fakulteti i Edukimit, Programi Fillor, në vitin 2019. Me të diplomuar, Djellza filloi të punoj si mësuese e ciklit klasor në SHFMU “Eqrem Cabej”.
Djellza ka qenë përfituese e bursës universitare dhe bursës nga MASHT, pasi që studimet i ka përfunduar me notë mesatare 9.
Tani Djellza është duke i ndjekur studimet master në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Edukimit, “Mësimdhenie dhe kurrikula”.
Djellza Mustafa

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X