Enes Muzaqi – ishte student i Fakultetit të Gjeoshkencave përkatësisht Drejtimi – Miniera dhe Metalurgji; Departamenti i Gjeologjisë. Ai është Bachelor i Gjeologjisë dhe Master i shkencës në depozitat e lëndëve të para minerale.

Pas diplomimit ai u punësua në Trepça – Departamenti i Minierave dhe Flotacionit ” Kishnicë – Artanë”.

Ai ka përfunduar shumë praktika dhe trajnime vendore dhe ndërkombëtare, disa nga to janë:

Projekti i Bankës Botërore – “Menaxhimi i pikave të nxehta mjedisore në Kosovë”.

Programi Trajnues për Procesin e Menaxhimit të Mjedisit në Sektorin e Minierave të Kosovës”(organizuar nga Agjensia Japoneze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar JICA), Japoni.

Programi i Trajnimit të Vendit të Tretë me temë “Ndërtimi i kapaciteteve në eksplorimin dhe vlerësimin e burimeve minerale për vendet e Ballkanit” (nga Agjensia e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Japoni JICA), Turqi.

Ai falenderon stafin e Universitetit të Mitrovicës për përkushtimin e vazhdueshëm për të gjitha arritjet e tij.

Enesit i urojmë shumë suksese në të ardhmen!

Enes Muzaqi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X