Fidan Ferati – i diplomuar në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë përkatësisht departamenti i Gjeologjisë.

Pas diplomimit ai vazhdoi postdiplomatike në “Universitetin Politeknik të Tiranës” në drejtimin: Gjeologji Mjedisore. Ku ai sot gëzon titullin: “Master i Gjeomjedisit”.

Ai tani punon në kompaninë zvicrane: “Achro Sh.P.K, pozita: Inxhinier i Gjeologut.

Përvec punës ai vazhdimisht ka marrë dhe vazhdon të marrë pjesë në praktika vendore dhe ndërkombëtare me qëllim avancimin e mëtutjeshëm.

Disa nga to janë: Praktikë profesionale në Komisionin e pavarur për miniera dhe minerale, praktikë në Ministrinë e Mjedisit në Tiranë, trajnim për trajtimin e ujëra të zeza çertifikuar nga UMIB.

Ai shpreh mirënjohje për stafin e UMIB-it për përgaditjen profesionale të tij.

Fidanit i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Fidan Ferati

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X