Studimet Bachelor i ka filluar në vitin 2015 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore. Gjatë  studimeve Bachelor ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe praktika të organizuara nga institucionet kosovare por edhe ato të huaja. Ka qenë gjithashtu përfituese e bursës nga Universiteti i Mitrovicës por edhe ato nga Ministria e Arsimit të Kosovës për dy vite rradhazi. Përkushtimi i treguar gjatë viteve të studimit i është shpërblyer edhe me mirënjohje nga ana e Fakultetit.

Në vitin 2018 ka perfunduar studimet në nivelin Bachelor dhe po në  të  njejtin vit ka filluar studimet në nivelin Master në Universitetin e Mitrovicës në po të njejtën degë. Aktualisht është në semestrin e fundit të studimeve Master, ku ka fatin që  këtë semestër të  fundit ta përfundoj në  Universitetin e Holandës “Van Hall Larenstein” në degën Teknologjia e Qumeshtit, kjo falë  punës saj  të palodhshme dhe përkushtimit të madh të treguar gjatë viteve të  studimeve. Studimet në universitetin Van Hall Larenstein është duke i vazhduar në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit të Mitrovicës me programin Erasmus.

 Me punë  sistematike, përkushtim dhe disipilinë mund të  arrihet cdo gjë  në  jetë!

Gonxhe Kajtazi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X