Nazan Smakiqi – e diplomuar në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” përkatësisht Fakulteti i Edukimit; Programi Parashkollor.

Tani e punësuar në kopshtin: “Genius Land” në Prishtinë.

Përvec kësaj, Nazani ka përfundur një mori praktikash dhe trajnimesh me shumë sukses.

Disa nga to janë: “Hap pas Hapi”, “Edukimi dhe riintegrimi përmes zhvillimit në karrierë”, Konferenca të ndryshme lidhur me edukimin parashkollor, vullnetare në qendrën burimore: “Nënë Tereza” dhe shumë të tjera të cilat ndikuan në avancimin profesional të saj.

Ajo deklaron që puna në Kopshtin: “Genius Land” e ka rritur në aspektin profesional dhe praktik me fëmijë dhe aty praktikon njohuritë e katër viteve studimi në UMIB.

“Sa i perket UMIB-it mendoj që është një Universitet me vlera të larta dhe me një staf të mrekullueshëm, prej të cilëve kanë dalë gjenerata me vlera”.

Ajo thotë që arsyeja pse e ka zgjedhur këtë profesion është dashuria e madhe për fëmijët dhe për ndikimin që mund ta ketë në zhvillimin e tyre gjatë rritjes”.

“ Ndërsa përpiqemi t’iu tregojmë fëmijëve gjithçka për jetën, fëmijët na tregojnë neve se çfarë është jeta.”

Nazanit i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Nazan Smakiqi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X