Severgjane Meniqi – e diplomuar në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” në Fakultetin e Edukimit; Programi Parashkollor.

Tani e punësuar në qendrën e edukimit të fëmijëve: “EduKid’sLand” në Mitrovicë.

Ajo ka marrë dhe vazhdon të marrë pjesë në trajnime dhe praktika të ndryshme me qëllim avancimin e mëtutjeshëm në këtë fushë.

“Dashuria ndaj fëmijëve dhe kontakti i vazhdueshem me ta më ka shtyer që ta dua dhe të punoj sa më shumë për këtë profesion”.

“Këtë profesion që sot e praktikoj me shum përkushtim dhe dashuri e arrita në saje të njohurive që mora në Universitetin e Mitrovicës andaj jam shumë falenderuese për punën profesonale të tyre”.

Severgjanes i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Severgjane Meniqi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X