Amfiteatri Në Objektin E Ri Unversitar (dhjetor 2016)

Third International Conference “Challenges in Biotechnological and Environmental Approaches”

Ftesë për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “Challenges in Biotechnological and Environmental Approaches”.

Për detaje më shumë rreth pjesëmarrjes në këtë konferencë:

Kliko këtu