27407f60989321e83851dfdf8e786d

Thirrje për aplikim: bursa të Qeverisë së Francës 2020

Ambasada e Francës në Kosovë ofron bursa për studentët e nivelit Master për vitin akademik 2020-2021.

Dosja për aplikim duhet dërguar Departamentit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore dhe duhet të përmbajë: një CV, letrën motivuese, kopjen e diplomës së fundit me transkriptin e notave, certifikatën e regjistrimit në një universitet francez dhe deshminë e njohjes së gjuhës frënge të nivelit B1 ose B2.

Dosjet mund të dorëzohen deri më datën 12 qershor 2020, në e-mail adresat në vijim : scac.pristinaamba@diplomatie.gouv.fr dhe fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr

Për informata shtesë rreth studimeve në Francë :

– Ambasada e Francës në Kosovë : https://kosovo.ambafrance.org/-Etudier-en-France-311-

– Espace Campus France në Aleancën Franceze në Prishtinë. Kontakti :

Znj. Zana Latifiicampusfrance@af-pristina.com

– Campus France web faqe rreth studimeve në Francë : https://www.campusfrance.org/fr/sejour-universitaire-France