Thirrje per grante te vogla ne fushen e dimensionit social

Deshirojme qe te ju njoftojme se HERAS ka hapur nje thirrje per grante te vogla ne fushen e Dimensionit Social. Ne perputhje me synimet e Dimensionit Social të Arsimit te Larte te Procesit te Bolonjes, kjo skeme e granteve te vogla synon te nxise aksesin, pjesemarrjen dhe perfundimin me sukses te arsimit te larte per personat nga grupet e nenperfaqesuara/te margjinalizuara.

Ne linkun meposhte do te gjeni te gjithe informacionin e nevojshem (udhezimet dhe formularin e aplikimit): https://www.heraskosovo.org/social-dimension-grants/

Afati i fundit për aplikim është 31 mars 2018.