Mbrojtja E Te Drejtave

Trajnim për inspektorët e tregut dhe studentët e UMIB-it

Projekti i financuar nga EU “Lëvizja e Lirë e Mallërave” i cili po implementohet në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me datë 27 Nëntor 2019 nga ora 10:00 do të mbajë trajnim nga një ekspert i huaj, për Inspektorët e Tregut në Mitrovicë, në një nga sallat e Universitetin të Mitrovicës “Isa Boletini”.

Në këtë trajnim do marrin pjesë edhe 15 studentë nga UMIB.

Bashkangjitur gjeni edhe shpalljen nga organizatori.