Q

Universiteti Amerikan i Sicilisë fton për pjesëmarrje në takim virtual lidhur me Covid-19

Duke marr parasysh përhapjen e pandemisë COVID-19 dhe ndikimin e komuniteteve në gjithë globin, Universiteti Amerikan i Sicilisë (American University of Sicily)  fton për pjesmarrje në një takim virtual më 14 Prill 2020 (17:00 – 18:00). Në këtë takim do të diskutohet se si institucionet e Arsimit të Lartë mund ti përgjigjen gjendjes, përgjegjësia e pas-Covid-it, ndikimi i hulumtimit, etj. Do të ketë folës të profilit të lartë të cilët do të frymëzojnë këtë diskutim.

Të interesuarit luten të regjistrohen sa më shpejt të jetë e mundur (http://www.aussr.it/) pasi ky takim i kushtohet një numri të kufizuar akademikësh nga e gjithë bota.

Për info më të gjëra, bashkangjitur është ftesa.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X