Master

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” hap konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master

Bashkangjitur gjeni konkursin e shpallur nga UMIB për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master për vitin akademik 2020/2021.

KONKURSI