FakultetiLogo

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” riakreditohet për tre vjet

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC), ka marrë vendim në mbledhjen e mbajtur më 25 qershor 2020 për riakreditim institucional të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) për 3 vjet, sipas rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtarë. Sipas informacioneve të publikuara në medie, në këtë mbledhje gjithashtu është marrë vendim edhe për riakreditimin institucional të Universitetit të Pejës dhe të Prizrenit.

Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, tha se ende nuk kanë marrë njoftim zyrtar nga KSHC-ja, mirëpo nga mediet është mësuar për vendimet që janë marrë sa i përket riakreditimit të universiteteve. Më këtë rast ai ka përgëzuar studentët, stafin akademik dhe administratën e universitetit. “Dëshiroj t’i falënderoi të gjithë ata që kanë kontribuar në plotësimin e kritereve për riakreditim, dukë pasur parasysh se është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe”.

Ai vlerësoi përkushtimin dhe korrektësinë e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), që ka organizuar procesin e akreditimit në rrethana të vështira të krijuara si pasojë e pandemisë Covid-19. “Standardet e vendosura janë tepër të larta sa i përket akreditimit institucional, por edhe korrektësia e institucioneve përgjegjëse ka qenë në nivel”, tha ai.

Rektori Musaj, theksoi se UMIB-i ka krijuar lehtësi të mëdha për të rinjtë që duan të studiojnë në një kampus modern. “Janë 20 programe të akredituara në UMIB, ku të rinjtë mund të orientohen për të ardhmen e tyre. Janë programe atraktive që sigurojnë perspektivë dhe ne i mirëpresim studentët e rinj në vitin akademik 2020/21”.

Sipas tij, janë bërë të gjitha përgatitjet edhe për vitin e ri akademik, dhe sapo të pranohet vendimi edhe zyrtarisht nga KSHC-ja do të vazhdohet me angazhimet tjera. “Ky është një lajm i mirë jo vetëm për UMIB-in, por edhe për rajonin dhe të rinjtë që duan të studiojnë”.