Erasmus Plus Logo 877×450

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për bursë, për semestrin veror 2021/2022, në Universitetin e Kamerions në Itali në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian

Mobiliteti përfshinë:

–  Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Dokumentet për aplikim janë:

– Forma e aplikimit (për çasje klikoni në

https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/applicationformStudents.pdf)

– Certifikata e notave

– CV (në gjuhën angleze)

– Vërtetim nga fakulteti që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik

– Nota mesatare duhet të jetë jo më pak se 7.5

– Letër Motivimi (përfshirë njohuritë dhe interesimin për Shtetin mikpritës)

– Certifikata e gjuhës angleze (Minimumi niveli B2)*
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze mund do të testohen ne UIBM.

Testi i nivelit B2 do të mbahet me datë 26 Nëntor, 2021 duke filluar nga ora 10:00.

Afati për aplikim: 24 Nëntor, 2021.

Dokumentet duhet të dërgohen në adresën international@umib.net.  Ju lutem keni parasysh se vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X