PastedImage (2)

Universiteti Teknik i Rigës dhe Universiteti i Triestes, hapin aplikimet për shkollën verore të përbashkët

Me rastin e bashkëpunimit të ngritur mirë me Universitetin Teknik të Rigës, ne jemi të kënaqur t’ju njoftojmë me shkollën e përbashkët verore “Jeta jolineare. Botimi 3 “që do të mbahet në Trieste (Itali) nga 20-30 gushti 2019 i organizuar nga Universiteti i Triestes dhe Universiteti Teknik i Rigës.

Për më shumë informata rreth shkollës dhe aplikimit, vizitoni linkun https://www2.units.it/nonlinearlife/.