Vendim lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve të suksesshëm në pozitën ”Zyrtar për Analiza Laboratorike”

Bashkangjitur gjeni vendim lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve të suksesshëm në pozitën ”Zyrtar për Analiza Laboratorike”>

Vendim