Student2

Vendim- Pezullohet provimi pranues për regjistrimin e studentëve të rinj i paraparë për datën 23.09.2021

Bashkangjitur gjeni vendimin për pezullimin e provimit pranues për regjistrimin e studentëve të rinj:

Vendimi