Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

  1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Ekologjia në Industrinë Ushqimore, Bazat e Toksikologjisë, Toksikologjia e Mjedisit, Prodhimi i produkteve konditore, Toksikologjia e ushqimit- Arbnora Durmishaj
  2. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Gjuhë Angleze I dhe Gjuhë Angleze II- Ardita Ibishi
  3. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Kmia e mjedisit, Inxhinieria mjedisore, Energjia dhe mjedisi, Burimet alternative të nxehtësisë, Monitorimi i ndotjes së ambientit, Menaxhimi i hedhurinave, Trajtimi i ujërave të zeza, Trajtimi i ujërave të zeza II, Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit- Egzona Osmani
  4. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Bazat e Informatikës- Valton Kamberaj
  5. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Gjuha Gjermane I dhe Gjuha Gjermane II- Kosovare Hoti
  6. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Biologjia, Gjenetika Molekulare- Fitim Kastrati
  7. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Asistent për lëndët: Teknologjia e verës, Kimia Ushqimore, Analiza Instrumentale e gjërave ushqimore, Teknologjia e birrës- Gonxhe Kajtazi