VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
Vendim për aprovim të rregullores mbi organizimin dhe funksionimin e Qendrës për Zhvillim Profesional dhe Edukim18.03.2022690PDF
Vendim për ndryshim dhe plotësim të vendimit nr. 2249 datës 23.11.2021 për caktimin e koordintorit të grupit punes për hartimin e Planit Strategjik 2022-202520.05.20221190PDF
Vendim per anulim te vendimit me nr. 2497 te dates 10.12.0202125.05.20221213PDF
Mbledhja e datës 23.03.202223.03.2022769PDF
Mbledhja e datës 14.01.202214.01.2022175PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X