Nr.VendimiDataProtokolliShpalos
Vendim për formimin e Komisionit Disiplinor të njësisë akademik04.03.202090PDF
Vendim për formimin e Komisionit Disiplinor për studentë të njësisë akademike04.03.202091PDF
Vendim për aprovimin e Planit Strategjik 2019-2021 (të rishikuar)14.05.2020119PDF
Vendim për emërimin e Komisionit Profesional për harmonizimin e Planit Strategjik 2018-2021 me Planin Strategjik 2019-202108.05.2020115PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X