Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Drejtues

Këtu mund ta gjeni vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Drejtues në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Kliko këtu: Vendimi