Vendimi për transferimin e studimeve, ndërrim të programit dhe transferim të notave

Këtu mund ta gjeni vendimin për transferimin e studimeve, ndërrim të programit dhe transferim të notave.

Kliko këtu: Vendimi