Kampusi Universitar 2019

Inaugurimi i Qendrës së Inovacionit dhe Ndërrmarësisë

UMIB 2018

Akademi perkujtimore kushtuar Prof. Latif Berisha

Ceremonia e ndarjes së mirënjohjeve

UMIB 2015