IMG 4136

Zgjatet afati i pranimit të abstrakteve deri më 15 Korrik 2022 për konferencën Ndërkombëtare Multidiciplinare të Gjeoshkencave

Këshilli Organizativ i Konferencës së Katërtë Ndërkombëtare Multidiciplinare të Gjeoshkencave IMGC2022, mbajti takim pune, në të cilën u vendos që të zgjatet afati i pranimit të abstrakteve deri më 15 Korrik 2022. Në këtë takim, gjithashtu u biseduan edhe tema të tjera të cilat lidhen me organizimin e konferencës.