Zgjedhjet

Zgjedhjet e studentëve mbahen më 12 prill 2021

Këshilli Drejtues i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), në mbledhjen e mbajtur më 15 mars 2021, ka marrë vendim që zgjedhjet për studentë të mbahen më 12 prill 2021. Inkurajohen studentët që të marrin pjesë në këto zgjedhje, në mënyrë që t’i zgjedhin përfaqësuesit  e tyre që do t’i mbrojnë interesat e studentëve në të gjitha mekanizmat vendimmarrës në UIBM. Për më shumë detaje në lidhje më zgjedhjet e studentëve mund të shihni dokumentet më poshtë si dhe duke klikuar në linkun Zgjedhjet e Studentëve 2021 në uebfaqen www.umib.net.

Njoftim – Zgjedhjet e Studentëve 2021

Vendim për Shpalljen e Zgjedhjeve