1. Njoftimi për zgjedhjet studentore

 2. Vendimi i KD-së për zgjedhjet studentore

 3. Rregullore për zgjedhjet studentore

 4. Plani dinamik për zgjedhjet studentore

 5. “Organizatat studentore janë të obliguara që listën e deklaratave mbështetese, të plotesuar me nënshkrimet mbështetëse të studentëve t’i dorëzojnë në KQZ në mënyrë fizike. Gjithashtu, listat dorëzohen edhe në mënyrë elektronike në adresen: [email protected]“. Për ta shkarkuar klikoni këtu: Lista e deklaratave mbështetëse

 6. Vendim mbi themelimin e komisionit qëndror zgjedhor 

 7. Njoftim publik për studentët

 8. Thirrje

 9. Aplikacioni për certifikim të organizatës studentore

 10. Formulari për paraqitjen e kandidatëve për Këshill Studentor dhe Parlament Studentor

 11. Vendim për ndarjen buxhetore për financimin e fushatës zgjedhore

 12. Rregullore mbi punën e parlamentit dhe këshillave të studentëve

 13. Lista e studentëve që kanë të drejtë vote në zgjedhjet studentore 2019 në UMIB

     14. Vendim mbi ranglistën e organizatave studentore

15. Vendim për certifikimin e organizatave studentore

 16. Njoftim publik për studentët

 17. Forma e kandidimit të Organizatave Studentore për Këshilla të Fakultetit

 18. Listat përfundimtare të organizatave studentore për kandidatët e nominuar  për Këshilla të Fakulteteve  dhe për Parlament Studentor

  19. Njoftim- të mërkurën 24.04.2019, fillon heshtja zgjedhore

  20. Fjala Studentore- Lista përfundimtare e kandidatëve për këshilla dhe parlament pas ankesës

  21. Njoftim publik për studentët- Dita e votimit

  22. Rezultatet preleminare për Këshilla të Studentëve

  23. Rezultatet preleminare për Parlament të Studentëve

  24. Rezultatet e zgjedhjeve studentore 2019 në UMIB.