Arena Hyseni – e diplomuar ne nivelin Bachelor ne Universitetin e Mitrovices ‘’Isa Boletini’’ perkatesisht ne Fakultetin e Edukimit, Programi Fillor. Studimet i filloi ne vitin 2017 dhe e përfundoi ne vitin 2021 përkatesisht diplomoi me 5 korrik 2021.
Punoi ne menyre vullnetare mesimdhënëse në shkollen ‘’Ismail Qemali’’, kurse menjeher pas diplomimit filloi punen në shkollen ‘’Fazli Greicevci’’ në Shipol të Mitrovicë. Tani vazhdon studimet ne Master perkatesisht dega: Udheheqja ne arsim.
Arena ndjehet jashtezakonisht e priviligjuar qe ishte pjese e ketij fakulteti, dhe i falenderon të gjithe mesimdhënësit që bënë të pamunduren për rezultatet të tilla.
Është nder, knaqësi dhe privilegj të jem mësuese e gjeneratave të ndryshme nga tani e tutje – është shprehur ajo.

Arena Hyseni