Mirjeta Mehmeti – Programere në dizajnimin dhe zhvillimin e softuerëve aplikativë.

Mirjeta ishte studente në Fakultetin e Inxhinerisë Mekanike dhe Kompjuterike, Drejtimi: Informatike Inxhinierike. Studimet i përfundoi në periudhën 2016- 2019. Në vitin e fundit të studimeve filloi praktikën në kompaninë ” TreTek”.

Përvoja gjatë 3 vite studimi në UMIB dhe praktika në “TreTek” e përgaditën dhe e aftësuan për tregun e punës, ku i hapën dyert për një karrierë të suksesshme.

Me të diplomuar, ajo filloi punën në kompaninë “TreTek” si: Programere në dizajnimin dhe zhvillimin e softuerëve aplikativë gjithashtu, në dizajnimin dhe zhvillimin e bazave të të dhënave.

Mirjeta Mehmeti