Vice Dean of the Faculty of Geosciences

Dr. sc. Muharrem Zabeli

Str. “Ukshin Kovaçica”, n.n.

40 000 Mitrovicë

Republic of Kosovo

E-mail: muharrem.zabeli@umib.net

(5-6 April) University-Industry Collaboration ConferenceUICC
+ +