Orion Nimani- ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në Universitetin e  Mitrovicës “Isa Boletini” Fakulteti Ekonomik – Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë.

Orioni, njohuritë që ka marrë dhe aftësitë që ka zhvilluar në UMIB tani po i praktikon në punën e tij të përditshme.

Me të përfunduar studimet ai filloi praktikën në “Agjensionin për Financim në  Kosovë”.

Me ç’rast studenti në fjalë dëshmoi seriozitetin dhe profesionalizmin e tij në punë.

Ai menjëherë pas kësaj praktike filloi punën në institucionin mikrofinanciar: “Kosinvest Mikrofinance”.

Tani, ai është i punësuar në: “Bankën Ekonomike të Kosovës”.

Ai shpreh mirënjohje të thellë për punën e palodhshme të profesorëve të Fakultetit Ekonomik në UMIB të cilët e kanë përgaditur mirë për tregun e punës dhe kanë qenë të gatshëm ta ndihmojnë në cdo kohë.

Orionit i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Orion Nimani