Ridvan Kastrati – ishte student në Univeristetin e Mitrovicës ” Isa Boletini” përkatësisht në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike; Programi Makineri Industriale.

Gjatë studimeve ishte një student i dalluar i cili përveç studimeve u angazhua maksimalisht edhe me punë vullnetare brenda dhe jashtë universitetit. Për një mandat ai ishte Kryetar i Këshillit Studentor të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike si dhe Përfaqësues në Këshillin e Fakultetit.

Për kontributin e dhënë në aktivitete të ndryshme studentore, ai u shpërblye me mirënjohje nga Dekani i fakultetit.

Njohuritë teorike dhe shkathtësitë praktike që mori në UMIB ndikuan që menjëherë pas diplomimit të punësohet si Inxhinier i Makinerisë në “Metal Bau” në Prishtinë. Ai planifikon që të vazhdoj edhe  studimet e nivelit Master dhe të avancohet edhe më shumë në këtë drejtim.

Ridvanit i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Ridvan Kastrati