QR

For any question or suggestion, contact us via email

[contact-form-7 id=”298″]

Rektorati:

Tel: +381 28 535 725

Tel: +38128 535 727

E-mail: info@umib.net

Fakultetet

Fakulteti i Gjeoshkencave: Tel: +38128530446

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore: Tel: +38128530446

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike: Tel: +38128534179

Fakulteti Juridik: Tel: +38128153625

Fakulteti Ekonomik: Tel: +38128153625

Fakulteti i Edukimit: Tel: +38128153625