ANËTARËT E KËSHILLIT TË FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE 

Prof Dr. Naser Peci – Dean

Prof. Asoc. Dr. Muharrem Zabeli – Vice-dean

Prof. Dr. Islam Fejza

Prof.Dr. Sylejman Hyseni

Prof. Dr. Izet Zeqiri

Prof. Dr. Sabri Avdullahi

Prof. Dr. Ahmet Tmava

Prof. Dr. Gani Maliqi

Prof. Dr. Bedri Durmishaj

Prof. Dr. Flurije Sheremeti

Prof. Dr. Afrim Koliqi

Prof. Asoc. Dr. Nurten Deva

Prof. Ascoc. Dr. Rafet Zeqiri

Prof. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari Gashi

Prof. Ass. Dr. Izet Ibrahimi

Prof. Ass. Dr. Kemajl Zeqiri

Prof. Ass. Dr. Festim Kutllovci

Prof. Ass Gzim Ibishi

MSc. Ass. Arbër Zeqiraj

MSc. Ass. Mimoza Kovaçi

Msc. Ass. Bastri Zeka

Enver Habibaj – Administrata

Elona Idrizi – studente

Valmire Smajli – studente