MERITA SHALA - FOTO

Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. asoc. dr. Merita Shala

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

merita.shala@umib.net

Behxhet Shala.jpg,

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore

Prof. dr. Behxhet Shala

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

behxhet.shala@umib.net

DSC_0067

Prorektore për Buxhet dhe Financa

Prof. asoc. dr. Ajtene Avdullahi

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

ajtene.avdullahi@umib.net