Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore

Prorektore për Buxhet dhe Financa