Merita

Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Prof. ass. dr. Merita Shala

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

[email protected]

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. dr. Behxhet Shala

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

[email protected]

DSC_0067

Prorektore për Buxhet dhe Financa

Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi

CV

Rr. Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

[email protected]

error

Follow us :)