Përbërja e Parlamentit Studentor

  1. Elmedina Kurti- Kryetare e Parlamentit Studentor
  2. Shahin Gashi – Senator i Parlamentit Studentor
  3. Dafina Muzliukaj-Sekretare e Parlamentit Studentor
  4. Albina Tahiri- Nënkryetare e Parlamentit Studentor
  5. Eranda Haxhnikaj- Nënkryetare e Parlamentit Studentor

 

 

Për aktivitetet e Parlamentit Studentor mund të njoftoheni edhe në faqen e facebookut:

https://www.facebook.com/Parlamentiumib

Aktiviteti I Parlamentit Studentor Dhe QZHK-së Për Shënimin E 10-vjetorit Të Themelimit Të UIBM-së

Aktiviteti i Parlamentit Studentor dhe QZHK-së për shënimin e 10-vjetorit të themelimit të UIBM-së

Parlamenti Studentor i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë ju njofton se me datë 06.03.2023 duke…

read more
Aktivitete Sociale Të Studentëve Dhe Stafit Akademik Në UIBM

Aktivitete sociale të studentëve dhe stafit akademik në UIBM

Jeta akademike në UIBM përveç angazhimeve në procesin e mësimdhënies, të  mësimnxënies, konferencave, tryezave, vizitave…

read more
Aktivitet Nga ALUMNI– Shkëmbim I Përvojave Të Mësimdhënies Në Mes Të Studentëve Të Fakultetit Të Edukimit

Aktivitet nga ALUMNI– shkëmbim i përvojave të mësimdhënies në mes të studentëve të Fakultetit të Edukimit

Aktivitet nga ALUMNI– shkëmbim i përvojave të mësimdhënies në mes të studentëve të Fakultetit të…

read more
Vizitë Studimore E Studenteve Të Fakultetit Juridik Të Universitetit “Isa Boletini”, Në Mitrovicë, Në Gjykatën Themelore Dega Në Vushtrri

Vizitë studimore e studenteve të Fakultetit Juridik të Universitetit “Isa Boletini”, në Mitrovicë, në Gjykatën Themelore Dega në Vushtrri

Studentet e vitit të katërt të Fakultetit Juridik të Universitetit "Isa Boletini", në Mitrovicë, së…

read more
Studentët E Fakultetit Juridik Së Bashku Me Dekanin Islam Qerimi Si Dhe Profesoren Mimoza Aliu, Pritën Përfaqësues Të Agjencisë Për Informim Dhe Privatësi – AIP

Studentët e Fakultetit Juridik së bashku me dekanin Islam Qerimi si dhe profesoren Mimoza Aliu, pritën përfaqësues të Agjencisë për Informim dhe Privatësi – AIP

Në kuadër të angazhimeve të karakterit sensibilizues në promovimin e së drejtës për Qasje në Dokumente…

read more
Stafi Akademik Dhe Studentët E  Juridikut Morën Pjesë Në Lansimin  E “Manualit Praktik Pёr Sistemin E Drejtёsisё Dhe Qasjen Nё Drejtёsi’’

Stafi akademik dhe studentët e  Juridikut morën pjesë në lansimin  e “Manualit Praktik pёr Sistemin e Drejtёsisё dhe Qasjen nё Drejtёsi’’

Stafi akademik dhe studentët e Fakultetit Juridik të UIBM-së, morën pjesë në eventin e parë…

read more