UIBM Do Të Bëhet Pjesë E Projekteve Ndërkombëtare Të Universitetit “Eqrem Çabej”

UIBM do të bëhet pjesë e projekteve ndërkombëtare të Universitetit “Eqrem Çabej”

Universiteti “Eqrem Çabej” në Gjirokastër (UOGJ) ka ofruar mundësi për Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Universitetin “Eqrem Çabej” Të Gjirokastrës

Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunoj me Universitetin “Eqrem Çabej”  të Gjirokastrës…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Komisionin E Pavarur Për Miniera Dhe Minerale

Marrëveshje bashkëpunimi me Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale

Me qëllim të promovimit dhe zhvillimit të të dy institucioneve, Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Universitetin E Sapinenzës Në Romë

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sapinenzës në Romë

Studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të kenë mundësi të përfitojnë nga…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Universitetin USAK Nga Turqia   

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin USAK nga Turqia  

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me Universitetin USAK nga Turqia, me…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Në Kuadër Të Projektit Për Mobilitet Nga Erasmus+

Marrëveshje bashkëpunimi në kuadër të projektit për mobilitet nga Erasmus+

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti “Ita Suomen Yliopisto” nga Finlanda janë pjesë…

read more
DokumentiPDF
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitetPDF
Erasmus + Key Action 1PDF
Erasmus + Key Action 2PDF
Jean Monnet ActivitiesPDF
Erasmus + International Credit MobilityPDF