Universiteti “Isa Boletini” Në Mitrovicë Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi Në Nivel Rektorësh Me University Of Agribusiness And Rural Development Në Plovdiv, Bullgari

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në nivel rektorësh me University of Agribusiness and Rural Development në Plovdiv, Bullgari

Në kuadër të objektivave të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë për rritjen e numrit të…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Tekirdag Namik Kemal University Nga Turqia

Marrëveshje bashkëpunimi me Tekirdag Namik Kemal University nga Turqia

Në kuadër të objektivave të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë për rritjen e numrit të…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Ndërmjet Fakultetit Ekonomik – UIBM Dhe Fakultetit Ekonomik Dhe Të Shkencave Administrative – Tekirdag, Namik Kemal University Nga Turqia

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit Ekonomik – UIBM dhe Fakultetit Ekonomik dhe të Shkencave Administrative – Tekirdag, Namik Kemal University nga Turqia

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit në mes të UIBM më konkretisht të Fakultetit Ekonomik…

read more
Fakulteti I Edukimit Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi Me Kopshtin Dhe Çedhen “Nina”

Fakulteti i Edukimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kopshtin dhe Çedhen “Nina”

Më datën 23.06.2022, dekani i Fakultetit të Edukimit, Prof. Ass. Dr. Beism Gollopeni dhe drejtoresha…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Mes Fakultetit Të Gjeoshkencave-UIBM Dhe IMK  BALLKAN PROJECT SH.P.K, Prishtinë

Marrëveshje Bashkëpunimi mes Fakultetit të Gjeoshkencave-UIBM dhe IMK BALLKAN PROJECT SH.P.K, Prishtinë

Fakulteti i Gjeoshkencave dhe IMK Ballkan Projekt Sh.p.k. kanë vendosur të bashkëpunojnë me qëllim të…

read more
Memorandum Bashkëpunimi Me ADRC – MCM Kuadër Të Projektit “Drejt Lehtësimit Të Qasjes Në Drejtësi Në Veri Të Kosovës”

Memorandum Bashkëpunimi me ADRC – MCM kuadër të projektit “Drejt lehtësimit të qasjes në drejtësi në veri të Kosovës”

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe organizata Alternative Dispute Resolution Center – Mediation Center…

read more

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X