THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCË

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCË

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare "Studimet krahasuese në shoqërinë bashkëkohore; Ballkani në kontekst europian dhe global”, e cila do të zhvillohet me datë 19-20 Mars 2021, në Universitetin e Prizrenit "Ukshin Hoti". Afati i…

Lexo më shumë
Grants.at Shpall Hapje Për Aplikim Për Bursa Dhe Grante Kërkimore Për Të Gjitha Fushat Akademike

Grants.at shpall hapje për aplikim për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike

Grants.at është baza e të dhënave më e madhe në internet e Austrisë për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike. Opsionet e mbështetjes financiare për studentët, të diplomuarit dhe studiuesit variojnë nga…

Lexo më shumë
 • Komisioni Disiplinor

  Komisioni disiplinor

  1. Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi, kryetar
  2. Prof. Ass. Dr. Fatos Rexhepi, anëtar
  3. Fjolla Fatifi, anëtar
 • Komisioni i Studimeve

  Komisioni i studimeve

  1. Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi, kryetar
  2. Dr. Blerim Baruti, anëtar
  3. Dr. Dilaver Salihu, anëtar
  4. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi, anëtar
  5. Asoc. Dr. Sadija Kadriu, anëtar
  6. Asoc. Dr. Mehush Aliu, anëtar
  7. Malësore Pllana, anëtar
  8. Fjolla Latifi, anëtar
  9. Veton Sejdaj, anëtar
 • Komisioni për shqyrtimin...

  Komisionit për shqyrtimin e programit të studimit dhe pranimit të notave gjatë transferit të studentëve nga një program në një program tjetër

      

  1. Asoc. Dr. Mehush Aliu, kryetar
  2. Dr. Blerim Baruti, anëtar
  3. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi, anëtar
 • Komisioni për vlerësim

  Komisioni për vlerësimin e cilësisë së mësimit

   

   

  1. Asoc. Dr. Milaim Sadiku, kryetar
  2. Ass. Dr. Besire Cena, anëtar
  3. Asoc. Dr. Aziz Behrami, anëtar
  4. Dr. Nushe Lajçi, anëtarë
  5. Arbër Hyseni, anëtar
 • Komisioni për ankesa

  Komisioni për ankesa

   

  1. Dr. Blerim Baruti, kryetar
  2. Ass. Dr. Flora Ferati, anëtar
  3. Djellza Zejnullahu, anëtar
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria

(5-6 April) University-Industry Collaboration ConferenceUICC
+ +