Hackathon Me Temën” Shpikjet Digjitale Në Shërbim Të Mësimit Të Gjuhëve Të Huaja?”

Hackathon me temën” Shpikjet digjitale në shërbim të mësimit të gjuhëve të huaja?”

Me mbështetjen e Ambasadës se Francës në Kosovë, Aleanca Franceze e Prishtinës dhe Universiteti nga Franca  Epitech organizojnë aktivitetin Hackathon me temën: " Shpikjet digjitale në shërbim të mësimit të gjuhëve të huaja?" Më 24…

Lexo më shumë
Thirrje Për Aplikim: Bursa Të Qeverisë Së Francës 2020

Thirrje për aplikim: bursa të Qeverisë së Francës 2020

Ambasada e Francës në Kosovë ofron bursa për studentët e nivelit Master për vitin akademik 2020-2021. Dosja për aplikim duhet dërguar Departamentit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore dhe duhet të përmbajë: një CV, letrën motivuese,…

Lexo më shumë
 • Komisioni Disiplinor

  Komisioni disiplinor

  1. Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi, kryetar
  2. Prof. Ass. Dr. Fatos Rexhepi, anëtar
  3. Fjolla Fatifi, anëtar
 • Komisioni i Studimeve

  Komisioni i studimeve

  1. Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi, kryetar
  2. Dr. Blerim Baruti, anëtar
  3. Dr. Dilaver Salihu, anëtar
  4. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi, anëtar
  5. Asoc. Dr. Sadija Kadriu, anëtar
  6. Asoc. Dr. Mehush Aliu, anëtar
  7. Malësore Pllana, anëtar
  8. Fjolla Latifi, anëtar
  9. Veton Sejdaj, anëtar
 • Komisioni për shqyrtimin...

  Komisionit për shqyrtimin e programit të studimit dhe pranimit të notave gjatë transferit të studentëve nga një program në një program tjetër

      

  1. Asoc. Dr. Mehush Aliu, kryetar
  2. Dr. Blerim Baruti, anëtar
  3. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi, anëtar
 • Komisioni për vlerësim

  Komisioni për vlerësimin e cilësisë së mësimit

   

   

  1. Asoc. Dr. Milaim Sadiku, kryetar
  2. Ass. Dr. Besire Cena, anëtar
  3. Asoc. Dr. Aziz Behrami, anëtar
  4. Dr. Nushe Lajçi, anëtarë
  5. Arbër Hyseni, anëtar
 • Komisioni për ankesa

  Komisioni për ankesa

   

  1. Dr. Blerim Baruti, kryetar
  2. Ass. Dr. Flora Ferati, anëtar
  3. Djellza Zejnullahu, anëtar
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria