Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, Hap Thirrje Për Aplikim Për Bursë, Për Semestrin Veror 2021/2022, Në Van Hall Larenstein University Në Holandë Në Kuadër Të Programit Erasmus + Të Komisionit Europian

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për bursë, për semestrin veror 2021/2022, në Van Hall Larenstein University në Holandë në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian

Mobiliteti përfshinë: -  Shkëmbimin e studentëve të nivelit Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Tekonologjisë Ushqimore Dokumentet për aplikim janë: - Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/applicationformStudents.pdf) -    Certifikata e notave -    CV (në…

Lexo më shumë

Provimet për afatin e tetorit mund të paraqitën deri më 25 tetor

Njoftohen studentët e Universitetit "Isa Boletini" në Mitrovicë se provimet për afatin e tetorit, mund t'i paraqesin deri më 25.10.2021, në ora 24:00!

Lexo më shumë
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria