APLIKIMI DHE REGJISTRIMI

Mirë se vini në UIBM!

Më shumë informata rreth aplikimit, dokumentacionit për aplikim dhe regjistrim

MANUALI

Mirë se vini në UIBM!

Fakultetet, specializimet, bursat, ECTS kreditë etj.

REKREACIONI

Mirë se vini në UIBM!

Hapërsira rekreative për studentët e UIBM-së

Mirë se vini në UIBM!

Kampusi Universitar, biblioteka, laboratorët etj.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X